Magnetoterapia jest naturalną i szeroko stosowaną terapią prozdrowotną.

Metoda ta wykorzystuje pole magnetyczne aby w naturalny sposób usprawnić przepływ krwi i tlenu w organiźmie, co ułatwia regenerację komórek, reguluje procesy energetyczne oraz wzmacnia ogólny stan zdrowia. Działanie to wynika z szeregu poszczególnych efektów magnetoterapii, z których najważniejsze to:
działanie analgetyczne (przeciwbólowe) – pole magnetyczne blokuje przejście uczucia bólu z miejsca bólu przez rdzeń kręgowy do ośrodków mózgowych, zwiększa wydzielanie endorfin co w efekcie doprowadza do złagodzenia bólu,
działanie miorelaksacyjne (rozluźniające mięśnie) – relaksacja dotyczy zarówno mięśni gładkich (umożliwia złagodzenie bólów kolkowych) jak i poprzecznie prążkowanych czy szkieletowych (umożliwia złagodzenie wszystkich stanów bólowych aparatu ruchowego),
działanie przeciwobrzękowe – przyspieszenie przemiany materii po zastosowaniu pola magnetycznego zwiększa wchłanianie obrzęków,
• działanie wazodylatacyjne (rozszerzające naczynia krwionośne) – rozszerzenie naczyń poprawia przepływ krwi, szczególnie w zakresie mikrokrążenia, zmniejsza ryzyko powstania zakrzepów, krew przepływająca przez wytworzone pole magnetyczne wykazuje większą zdolność wiązania tlenu, wzrasta wysycenie hemoglobiny tlenem,
działanie detoksykacyjne (oczyszczające) – zmiana potencjałów powierzchniowych komórek doprowadza do zmiany przepuszczalności błon komórkowych, co w efekcie ułatwia odprowadzanie produktów przemiany materii z tkanek, zwiększa ukrwienie i zaopatrywanie tkanek w substancje odżywcze, działanie detoksykacyjne oraz prawidłowa przemiana materii są niezbędne do zapoczątkowania wszystkich procesów gojenia i regeneracji,
przyspieszenie gojenia i regeneracji – dotyczy zarówno kości jak i tkanek miękkich, pole magnetyczne uaktywnia proces tworzenia nowej tkanki kostnej, zwiększa uwapnienie kości, stymuluje syntezę kolagenu, przyspiesza tworzenie zrostu  kostnego, przyspieszenie gojenia dotyczy także tkanek miękkich, stymulacja układu odpornościowego ułatwia gojenie ran, owrzodzeń oraz oparzeń termicznych skóry, magnetoterapia pomaga również w odbudowie uszkodzonych nerwów.

Zastosowanie kliniczne magnetoterapii:
Choroby narządu ruchu:
• osteoporoza,
• opóźniony zrost kostny,
• złamania,
• choroba zwyrodnieniowa oraz stany zapalne
stawów.

Choroby układu nerwowego:
• stany po udarach mózgowych,
• migrena i naczynioruchowe bóle głowy,
• stwardnienie rozsiane,
• choroba Parkinsona,
• zaburzenia czynności nerwów czaszkowych
i obwodowych (porażenia),
• mózgowe porażenie dziecięce,
• zaburzenia psychomotoryczne u dzieci.

Zmiany skórne:
• oparzenia termiczne,
• owrzodzenia (również owrzodzenia cukrzycowe
i żylakowe podudzi),
• trudno gojące się rany,
• infekcje bakteryjne skóry i tkanek miękkich.

Inne choroby:
• cukrzyca,
• choroba wrzodowa,
• przewlekłe zapalenie trzustki,
• przewlekła niewydolność nerek,
• depresja,
• szumy uszne.

Magnetoterapia uśmierza bóle układu ruchowego, przy stanach degeneracyjnych, zapalnych i pourazowych, wspomaga proces gojenia i regeneracji, poprawia wymianę metaboliczną w tkankach u chorych na cukrzycę, przewlekłe zapalenia tkanek i organów, łagodzi ból i wspomaga gojące procesy regeneracyjne w artretyzmie stawów – przy zmianach degeneracyjnych tkanek stawowych – kości, chrząstek i wiązadeł, łagodzi ból i stymuluje lepszą ruchliwość kręgosłupa przy artretyzmie kręgosłupa (zmiany zwyrodnieniowe kręgów i dysków kręgowych z ewentualnym uciskiem nerwu korzeniowego), łagodzi bóle stawów i torebki stawowej przy ich zmianach morfologicznych w wyniku procesów degeneracyjnych i zapalnych, przyspiesza regenerację, łagodzi ostre bóle kręgosłupa wynikające z degeneracyjnych procesów zapalnych oraz przy nadmiernym wysiłku, niezwykłej aktywności ruchowej oraz przechłodzeniu, pozwala osiągnąć lepszą ruchliwość i umożliwia szybszą rehabilitację ruchową, przyspiesza regenerację, łagodzi ból i pomaga usunąć ucisk przewlekły nerwów oraz ucisk nerwów korzeniowych, przy ischias (postrzał, lumbago) neutralizuje zapalne schorzenia, stosujemy skutecznie terapię przy artretyzmie stawów, artretyzmie reumatycznym, kręgosłupa, dnie moczanowej, łuszczycy, przyspiesza rehabilitację i regenerację po operacjach, wszczepieniu implantów i protez, skraca rekonwalescencję, łagodzi ból, a poprawiając działanie układu krążenia, wpływa na szybsze wypłukiwanie metabolitów i toksyn (detoksykacja), które hamują proces gojenia, wyraźnie wspomaga i przyśpiesza gojenie złamań, wspomaga wytwarzanie nowych i odnawianie uszkodzonych tkanek, przy tzw. łokciu tenisowym – łagodzi ból i wspomaga procesy gojenia i rehabilitację stanów zapalnych ścięgien i przyczepów, w stanach przewlekłych i niedostatecznej rekonwalescencji, w przypadku zapalenia prostaty – ma działanie przeciwzapalne i przeciwobrzękowe, prowadzi do  normalizacji funkcji prostaty przy nie złośliwym przeroście i stanach zapalnych gruczołu prostaty, przy ischemie kończyn (niedokrwistość kończyn) magnetoterapia impulsowa niskiej częstotliwości umożliwia dylatację drobnych naczyń włosowatych, kapilarów, zdecydowanie poprawia przepływ utlenionej krwi w całym organizmie, narządach i tkankach, także przy uszkodzeniu naczyń krwionośnych kończyn (zmiany arteriosklerotyczne i in.), które prowadzą do niedotlenienia i niedożywienia mięśni i tkanek, magnetoterapię stosuje się też skutecznie w astmie oskrzelowej, osteoporozie, przy szumach usznych, zaburzeniach słyszenia (tinitus), dysfunkcji ucha środkowego w wyniku naczyniowych zmian ischemicznych, stymuluje dotlenienie i odżywienie narządu, neutralizację patologii, ograniczenia dalszych trwałych zmian degeneracyjnych, przy tzw. nogdze cukrzycowej – łagodzi ból oraz poprawia przepływ krwi w tkankach (w wyniku cukrzycy rozwija się neuropatia cukrzycowa i uszkodzenie drobnych naczyń krwionośnych, wyraźne pogorszenie warunków dobrego zaopatrywania tkanek w tlen i substancje odżywcze. Następuje gromadzenie kwaśnych metabolitów w tkankach i dalsze pogorszenie stanu. Efektem są zmiany degeneracyjne w tkankach, często prowadzące do owrzodzenia podudzi i amputacji), przy lekkiej dysfunkcji mózgowej dzieci i dorosłych, od zaburzeń ruchu przez zaburzenia koncentracji, nauczania itd u dzieci, po zaburzenia krążenia mózgowego u osób dorosłych i niedotlenienie oraz niedożywienie tkanek w następstwie ischemii, obciążenia toksynami, autoagresji; w parodontozie / zapaleniu przyzębia – magnetoterapia prowadzi do poprawy procesów gojenia, likwidacji obrzęku, efektu przeciwzapalnego oraz złagodzenia bólu; przy zmęczeniu mięśniowym, w rehabilitacji i regeneracji organizmu – następuje złagodzenie bólu i stworzenie warunków metabolicznych do przyspieszenia regeneracji mięśni i tkanek, relaksacja układu krążenia i układu nerwowego.

Jak działa Magnetoterapia polem niskiej częstotliwości
Pole magnetyczne działa na wszystkie komórki żywe ciała. Porządkuje w atomach elektrony, a w komórkach u człowieka poprawia przenikalność błon komórkowych (hiperpolaryzacja błony komórkowej) i przyśpiesza wymianę jonów czyli poprawia przemianę materii w komórce. Dodatkowo zwiększając odżywienie komórki stymuluje mitochondria i co za tym idzie, zmienia przekaz mitochondrialny komórek w tkankach (mitochondria są odpowiedzialne za życie i namnażanie komórek), oraz przywraca prawidłową częstotliwość pracy komórek. Poprawione ukrwienie w komórce podczas działania pola magnetycznego wywołuje podniesienie ciśnienia parcjalnego tlenu. Przenika przez wszystkie tkanki równomiernie.

Działa wieloukładowo
Na Świecie zaleca się dziś stosowanie magnetoterapii w chorobach przewlekłych autoagresyjnych (autoimmunologicznych), w neurologii chorobach demielinizacyjnych i dysfunkcyjności oraz obciążeń toksycznych układów nerwowych, bólach fantomowych, nieprawidłowościach metabolicznych, przy cukrzycy i jej powikłaniach, hipercholesterolemii, dnie moczanowej, chorobach wątroby, chorobach żył, niewydolności żylnej miażdżycy, żylakach nieoperacyjnych czy tętniakach w obrębie jamy brzusznej, okulistyce (zapalenie twardówki, zapalenie błony naczyniowej (bez podłoża gruźlicy i kiły, wirusowego), odwarstwienie naczyniówki, oddzielenie się ciała szklistego i męty ciała szklistego, odwarstwienie siatkówki pierwotne i wtórne (ze szczególnym wskazaniem osób krótkowzrocznych i z nadciśnieniem tętniczym), przy zaniku nerwu wzrokowego oraz zapaleniach nerwu wzrokowego, w stomatologii do leczenia chorób przyzębia, po implantacji, przy urazach i zapaleniu nerwu trójdzielnego, rozległych stanach zapalnych z naciekami ropnymi. Magnetoterapię pulsacyjnym zmiennym polem magnetycznym stosuje się także dziś w dolegliwościach kardiologicznych (nie aplikować bezpośrednio na serce!), np. migotanie przedsionków, niestabilne nadciśnienie tętnicze. Aplikowane 48 h po operacjach wspomaga regenerację tkanek, zapobiega tworzeniu się zrostów, bliznowców, stanów zapalnych, przyspiesza gojenie o ok. 50%, znosi dolegliwości bólowe. Spowalnia rozwój chorób demielinizacyjnych, jak SM, Parkinson i Alzheimer.

Stosowanie magnetoterapii
Magnetoterapię ustala się indywidualnie w stosunku do każdego pacjenta.Przy krótkotrwałych dolegliwościach zalecana
liczba aplikacji to od 20 do 30, minimalnie 10. W przypadku stanów przewlekłych i degeneracyjnych, uszkodzeniu narządów, wymagana jest wielokrotna aplikacja i kilka cykli. Aplikacje zazwyczaj prowadzone są raz lub dwa (2) razy dziennie, w cięższych przypadkach aplikacja może być przeprowadzana nawet wielokrotnie, przy zachowaniu zalecanego odstępu 6 godzin. Przy czasowym wzroście wrażliwości w trakcie magnetoterapii („syndrom uzdrowiskowy”) – zaleca się nie przerywać aplikacji, a zmniejszyć intensywność aplikacji w czasie 2 do 5 dni. Dla ustalenia optymalnej terapii i aplikacji należy znać przyczynę dolegliwości – zalecamy wykonanie badania EAV/WRT wgmetody dr. R. Volla.

Choroby układu nerwowego.
„Stany po udarach mózgowych „Próby stosowania magnetoterapii podjęto w leczeniu chorych (…) po udarach mózgowych.
W wyniku ekspozycji w zmiennym polu magnetycznym głowy chorych z niedowładami po udarach mózgowych uzyskano w około 55% przypadków znaczną, a w 39% niewielką poprawę stanu klinicznego, przejawiającą się w zwiększeniu siły mięśniowej, pojawieniu się nieobecnych uprzednio ruchów czynnych w kończynach, a także poprawie zdolności lokomocyjnych…”

Sieroń A., Cieślar G.(red.) (2013 r.) Pola magnetyczne i światło w medycynie i fizjoterapii. alpha-medica press.

Choroby narządu ruchu.
Osteoporoza
„W licznych pracach obserwowano również korzystny hamujący wpływ zmiennego pola magnetycznego na procesy demineralizacji kości u chorych z osteoporozą. Ekspozycji w zmiennym polu magnetycznym poddawano między innymi przedramiona 20 kobiet z osteoporozą poprzekwitaniową. W wyniku12-tygodniowej terapii trwającej 10 godzin dziennie uzyskano znamienne zwiększenie mineralizacji kości poddanych w polu,(…) co przemawia za korzystnym ogólnoustrojowym
działaniem pola magnetycznego w przypadku osteoporozy.”

Sieroń A., Cieślar G.(red.) (2013 r.) Pola magnetyczne i światło w medycynie i fizjoterapii. alpha-medica press.

Choroby układu krążenia.
Nadciśnienie tętnicze
„W wielu badaniach klinicznych potwierdzono hipotensyjne działanie zmiennego pola magnetycznego, co stanowi przesłankę do wykorzystania tej metody w leczeniu nadciśnienia tętniczego”
Sieroń A., Cieślar G.(red.) (2013 r.) Pola magnetyczne i światło w medycynie i fizjoterapii.alpha-medica press.

Choroby skóry i tkanek miękkich.
Owrzodzenia i zmiany troficzne podudzi
„Korzystny efekt terapeutyczny magnetoterapii w leczeniu owrzodzeń podudzi obserwowano także w badaniu, w którym chorych z owrzodzeniami o powierzchni poniżej 2cm2 poddawano 4 godziny dziennie działaniu zmiennego pola magnetycznego o częstotliwości 75 Hz i indukcji 2,9 mT przez okres 90 dni. W grupie tej uzyskano znamienne przyspieszenie czasu gojenia owrzodzeń w porównaniu z grupą kontrolną, w której stosowano efekt placebo…”
Sieroń A., Cieślar G.(red.) (2013 r.) Pola magnetyczne i światło w medycynie i fizjoterapii.

PRZECIWWSKAZANIA:
czynny proces nowotworowy, przeszczepy, ciąża, padaczka, twardzina, czynna gruźlica, ciężkie infekcje wirusowe, bakteryjne lub grzybicze, krwotoki i otwarte rany, sepsa, stymulator mózgu, kardiowerter, pompa insulinowa, więcej niż 30-letnie implanty z ferromagnetyków, użyte do łączenia kości). Nie należy stosować w przypadku silnych i nagłych bólów brzucha, przy podejrzeniu zawału serca – aby nie stłumić klinicznych objawów, co może prowadzić do utrudnienia wczesnej diagnostyki doraźnego schorzenia.

Indywidualne działanie i stosowanie magnetoterapii należy oceniać według konkretnego stanu i reakcji poszczególnych pacjentów. Przy nieoczekiwanych reakcjach przerwać aplikację! Kontynuacja może nastąpić po kontroli lekarza specjalisty na podstawie jego ustaleń.

Opinie:
dr n. med. Maria Bortel-Badura
lekarz chorób wewnętrznych, specjalista farmakologii klinicznej:
„Ułatwia regenerację komórek, reguluje procesy energetyczne oraz wzmacnia ogólny stan zdrowia. Pole magnetyczne uaktywnia proces tworzenia nowej tkanki kostnej, zwiększa uwapnienie kości, stymuluje syntezę kolagenu, przyspiesza tworzenie zrostu kostnego, przyspieszenie gojenia dotyczy także tkanek miękkich (...) pomaga również w odbudowie uszkodzonych nerwów. Magnetoterapia jako bezinwazyjna metoda, jest uznana przez Światową Organizację Zdrowia za
metodę bezpieczną i nie dającą istotnych efektów ubocznych. Zastosowanie pola magnetycznego w leczeniu wielu chorób jest istotnym czynnikiem poprawiającym kondycję pacjentów, również nieuleczalnie chorych. Lista schorzeń, w których pole magnetyczne odgrywa znaczną rolę jest wciąż poszerzana.”

prof. Jerzy Leszek Zalasiński
ekspert ONZ, FAO/WHO, Rady Europy:
„Z uwagi na to, że pole magnetyczne Ziemi słabnie, odczuwamy wiele tego efektów, m. in. jesteśmy zmęczeni, niewyspani, a jak niewyspani – nasza bioenergetyka jest bardzo ograniczona, głównie jeśli chodzi o możliwości stymulacji układu immunologicznego, bo to się wszystko ze sobą wiąże. Dlatego Państwu zalecam, w kompleksowej terapii, stosowanie  magnetoterapii - musimy odzyskać zdrowie, odzyskując sprawność układu immunologicznego, wysoki poziom energetyki i wysoki komfort psychiczny. Sam z tego korzystam.”

Jacek Rybak, twórca Instytutu R&D im dr. R. Volla,producent narzędzi terapeutycznych i produktów uzdrowiskowych wysokoenergetycznych Instytutu, prowadzący gabinety NOMA MEDICA VOLLA (www.medicavolla.eu):
„Stosuję przy stłuczeniach, obrzękach, urazach sportowych dzieci, krwiaki „znikają w oczach”, razem z bólem! Zastępuje fizykoterapeutę, bez wychodzenia z domu. Każdy doceni wyjątkową skuteczność MagnetON-u i energetyzacji organizmu,
jaką realizuje wbudowany Generator Fal Alfa & Beta & Schumanna. Ja nie eksperymentuję ze zdrowiem Rodziny
i moich pacjentów, ufam setkom badań klinicznych w zakresie skuteczności magnetoterapii, a MagnetOn to mój osobisty magnetyczny lekarz, energetyzator i skuteczne narzędzie likwidacji bólu. MagnetON poprawia jakość życia. Ma tylko pozytywne działanie, zero skutków obocznych. MagnetON – od kilku lat – jest elementem skutecznych terapii w gabinetach NOMA MEDICA VOLLA, gdzie usuwamy przyczyny najcięższych schorzeń, z 95% skutecznością: boreliozy i neuroboreliozy, cukrzyce typ 2, schorzenia autoimmunologiczne (Haschimoto, SM, RZS i in.), astmy, przyczyny alergii, obciążenia metalami ciężkimi i rtęcią, toksynami wszelkiego pochodzenia, łuszczyce, celiakię, przyczyny schorzeń układu naczyniowo-sercowego i wszelkie patogeny (pleśnie i grzyby, wirusy, bakterie i ich toksyny), stres i depresję. MagnetON skutecznie wspomaga proces kompleksowej detoksykacji organizmu i łagodzi jej przebieg. Polecam każdemu."